Členovia oddielu Trpaslíci

 • Janka Šolcová

  Janka Šolcová

  Správcovia oddielu

  Prečo je 1. apríl "Deň bláznov"?
  V stredoveku sa začiatok roka oslavoval 25. marca. Oslavy trvali 8 dní, teda vyvrcholili 1. apríla. Potom sa ale zaviedol Gregoriánsky kalendár a Nový rok sa posunul na 1. januára.

  Avšak v tých dňoch nemali internet ani televízor, z ktorých by sa ľudia dozvedeli, že Nový rok sa už oslavuje inokedy. Novinky sa šírili po ľuďoch, ktorí chodili peši z dediny do...