„Srdce pathfindera“ je ocenenie OZ Klub Prieskumník – Pathfinder, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a oceneniu našich dobrovoľníkov. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov – deti, radcov, vodcov, učiteľov) za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v práci v družine, či v detskej škole, práca s deťmi zo znevýhodneného prostredia, pre rozvoj komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy, v rôznych oblastiach spoločenského života a pod. Prípadne aj za výnimočný čin, alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

 

Čítať ďalej...

Aj toho roku vás Klub Pathfinder pozýva na letný tábor na Pacove 5.-12. júla 2015.

Viac informácií nájdete v pozvánke (TU, spolu s prihláškou).

Rozhodli sme sa oceniť deti aj dobrovoľníkov za ochotnú aktivitu a službu, ktorú robia, štatútom Srdce Pathfindera v týchto kategóriách:

1. Pathfinder roka
2. Detský čin pathfindera
3. Radca/Radkyňa roka
     3.A   Pravidelná a dlhodobá  činnosť radcu/radkyne
     3.B   Špeciálny čin radcu/radkyne
4. Vodca/Vedúci roka
     4.A   Systematická a dlhodobá činnosť vodcu/vodkyne
     4.B   Špeciálny čin vodcu/vodkyne
5. Učiteľka/Učiteľ roka
     5.A   Systematická a dlhodobá činnosť učiteľky/učiteľa
     5.B   Špeciálny čin učiteľky/učiteľa

Nominácie už bežia. Presné informácie k oceňovaní spolu s nominačnýcm hárkom môžete stiahnuť TU.

Možno si niektorí už všimli, možno o tom niektorí ešte nevedia - na stránke nám už beží sekcia pre vodcov. Po prihlásaní sa objaví každému aktívnemu vodcovi na hlavnej lište hore záložka "Vodca vodcom".

Nájdete tam rôzne materiály ako napríklad Manuál k stupniam zdatnosti, informácie k chystaným špeciálom, alebo rôzne tipy a odkazy. Táto sekcia slúži najmä pre vzájomné zdieľanie materiálov, programov táborov alebo rôznych nápadov a zaujímavých odkazov pre ostatných vodcov, preto má každý vodca možnosť v tejto sekcii prispievať.

 Ak by sa vám táto záložka nezobrazila, kontaktujte Jožka Plachého alebo Lýdiu Grešovú.