Denník

  • Rubriky
    Rubriky Zobrazí zoznam kategórií z tohto blogu.
  • Tagy
    Tagy Zobrazí zoznam tagov, ktoré boli použité v blogu.

Pridané od dňa v Prvá pomoc

Ahojte kamaráti tak ako som sľúbil, teraz si povieme čo robiť, keď pri trojitej kontrole vidím, cítim a počujem zistíme že pacient nedýcha.
Takže sa jedná o resuscitáciu ( oživovanie ). Odborne sa to nazýva kardiopulmonálna resuscitácia so skratkou KPR a znamená tieto latinské názvy Kardio = srdce Pulmo = pľúca.
Teda pri KPR ide o obnovenie činnosti srdca a pľúc, alebo ich vlastne počas KPR nahrádzame.
Takže ako teda budeme postupovať?
Keďže sa v našom prípade jedná o dospelého pacienta, pred samotnou KPRkou najskôr zvoláme na 155 prípadne 112 a nehlásime že máme dospelú osobu ktorá nedýcha + samozrejme všetky ostatné dôležité informácie.
Tak a teraz môžeme začať so samotnou KPRkou. U dospelého človeka začneme kompresiami = stláčaniami hrudníka. Prekrížime si dlane a položíme ich na hrudník pacienta. Miesto stláčania je stred hrudnej kosti ( približne medzi prsnými bradavkami ). Naše ruky a hrudník pacienta pritom zvierajú pravý uhol a ruky máme vystreté. Ruky zatlačíme 30 krát do hĺbky hrudníka približne 5 – 6 centimetrov a rýchlosťou 100 stlačení za minútu. Po 30tich stlačenich nasledujú 2 vdychy ktoré zrealizujeme nasledovne: jemne zakloníme pacientovi hlavu ťahom za bradu a súčasne tlakom na čelo. Zapcháme nos otvoríme pacientovi ústa a vdýchneme do nich pričom vidíme ako sa mu dvíha hrudník, ( Vdýchneme len toľko aby sa nadvihol hrudník ). Potom uvolníme nos aby mohol pacient vydýchnuť, znova zapcháme a vdýchneme. Potom znova 30 stlačení a po nich nasledujú 2 vdychy. Týmto pomerom 30:2 pokračujeme dovtedy, kým neprídu záchranári, alebo pacient nezačne sám dýchať, alebo sme už natoľko unavený že už nevládzeme a hrozí nám kolaps z vyčerpania.
V prípade že by pacient začal dýchať sám ale bol by stále v bezvedomí, musíme ho dať do bočnej stabilizovanej polohy.
Samozrejme ak je nás záchrancov viacej úlohy si môžeme rozdeliť: jeden telefonuje a druhý stláča hrudník a tretí dáva umelé dýchanie, pričom sa potom pri dýchaní a stláčaní môžeme vymieňať podľa únavy.
Nabudúce si povieme ako sa postupuje pri KPR detí ;-)

Počet zobrazení: 2140

Pridané od dňa v Prvá pomoc

Ahojte kamaráti, ideme sa znova povenovať trošku o prvej pomoci.
Idete ráno s kamarátmi pešo do školy a na chodníku vidíte nehybne ležať nejakého staršieho pána. Takže ako by ste postupovali?
Správne ako prvé čo spravíme zhodnotíme bezpečnosť prostredia a až po zaistení vlastnej bezpečnosti začneme konať.
 Potrebujeme zistiť či ujo len nespí, teda zistiť stav vedomia a to spravíme trojitou kontrolou a to oslovením, zatrasením a bolestivým podnetom = hlasne oslovíme haló pane je vám niečo?, následne ho jemne zatrasieme za plece a do tretice ho uštipneme na chrbát dlane alebo na ušný lalôčik prípadne zatlačíme za uhlom sánky. Pokiaľ nijako nereaguje je postihnutý v bezvedomí. Skôr ako zavoláme záchranku potrebujeme zistiť či dýcha a to spravíme nasledovne. Ľakneme si k postihnutému a jemne mu zakloníme hlavu. Potom sa nadhneme nad jeho tvár a budeme očami sledovať či mu dvíha hrudník, na svojom líči budeme cítiť jeho výdychy a na vo svojom uchu ich aj počuť. Urobíme teda vidím cítim a počujem. Môžeme zistiť že pacient dýcha alebo nie. Teraz si povieme čo urobíme keď dýcha. Prehmatáme ho od hlavy po päty a hľadáme nejaké poranenie čo by mohlo biť príčinou tohto stavu ak nejaké nájdeme toto následne ošetríme. Potom pacienta musíme dať do bočnej stabilizovanej polohy a to preto, aby nevdýchol obsah žalúdku a tým sa nezadusil. Ako túto polohu spraviť si teraz povieme. Pacientovu ruku bližšie ku nám upažíme a v lakti zohneme do pravého uhla. Ruku ktorá je ďalej od nás preložíme pacientovi cez tvár. Ďalej Noha ktorá je ďalej od nás pokrčíme v kolene a následne prevalíme pacienta na bok a mierne zakloníme hlavu. Potom zavoláme záchranku a kým prídu zostávame pri pacinetovi stále kontrolujeme či dýcha.

Nabudúce si povieme keď zistíme že pacient nedýcha ;-)

 

Počet zobrazení: 2173

Pridané od dňa v Prvá pomoc

Ahojte kamaráti dnes by sme si povedali základne poranenia a stavy ktoré môžu priamo ohroziť život. Nabudúce si ich postupne preberieme a povenujeme sa im podrobnejšie.
Takže poďme si teda vymenovať:
1. Zástava krvného obehu ( keď postihnutému nebije srdiečko ).
2. Zástava dýchania ( keď postihnutý nedýcha ).
3. Bezvedomie.
4. Veľké vonkajšie krvácanie ( patrí sem aj vnútorné ).
5. Šok.

Samozrejme poranenia môžu biť rôzne ale toto je len základné rozdelenie.
Nabudúce sa im budeme venovať podobnejšie. ;-) 

Počet zobrazení: 2256

Pridané od dňa v Prvá pomoc

Ahojte kamaráti, spolu sa tu budeme zaoberať témou prvej pomoci, o tom čo to vlastne je a ako správne poskytnúť prvú pomoc - ošetriť rôzne poranenia a stavy pri poraneniach.

Prečo by som mal vedieť poskytnúť prvú pomoc???

Podaním prvej pomoci nemôžete nič pokaziť

Vedieť poskytnúť prvú pomoc môže znamenať záchranu života vašich najbližších. Až 75 % úrazov a nehôd sa stáva v prítomnosti príbuzných či priateľov.
Prvá pomoc nie je o zložitých vedomostiach či zručnostiach, ale o odhodlaní, pripravenosti a vôli. Niekoľko jednoduchých úkonov je základom pre ďalšiu pomoc lekárov záchrannej služby a nemocnice. Strach, nevedomosť a z nich plynúca nečinnosť oberajú mnohých o šancu na prežitie.
Vždy by ste mali mať na pamäti, že akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna!
Postup pri záchrane života je ako reťaz

A každá reťaz je taká silná ako jej najslabší článok.

Pri prvej pomoci túto reťaz tvoria nasledovné kroky: 1, Výkony zachraňujúce život

2, Privolanie pomoci
3, Poskytnutie pomoci pri ostatných poraneniach „menej závažné“
4, Záchranná zdravotná služba
5, Nemocnica

 

Ak je niektorý s týchto krokov oslabený znižuje to šancu na úspešnú záchranu.

Treba si ešte uvedomiť jedno veľmi veľmi dôležité pravidlo, ktoré platí pri každej prvej pomoci a to je vlastná bezpečnosť. Vždy si treba uvedomiť hroziace riziká ktoré sú, alebo môžu nastať, to ale neznamená že nemôžeme nič robiť, vždy treba aspoň privolať pomoc.

Ako privolať pomoc na aké číslo a čo treba nahlásiť si povieme nabudúce ;-)

Počet zobrazení: 2055

Pridané od dňa v Prvá pomoc

Omrzliny sú pre človeka veľmi nebezpečné, a preto si vyžadujú rýchlu lekársku pomoc. Omrznuté časti tela sú stuhnuté, bledé, chladné a nebolestivé. Po zahriatí pokožka sčervenie a stáva sa bolestivou. Pri poskytovaní prvej pomoci vezmite postihnutého čo najskôr dnu a zavolajte lekársku pomoc.

Počet zobrazení: 2306