Denník

  • Rubriky
    Rubriky Zobrazí zoznam kategórií z tohto blogu.
  • Tagy
    Tagy Zobrazí zoznam tagov, ktoré boli použité v blogu.

Pridané od dňa v Príbehy na zamyslenie o múdrosti

V jednej dedine sa pri studni zastavila skupina potulných Cigánov. Z blízkeho domčeka vybehlo asi päťročné dieťa a zvedavo si cigánov prehliadalo.

Označené tagom v: Boh dieťa
Počet zobrazení: 2105

Somár je jedno z mála domácich zvierat, ktoré sa slepo nepodriaďuje príkazom človeka. Preto jeho meno ľudia používajú na označenie hlupáka. Ale neoprávnene.

Počet zobrazení: 1597

Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden kamenár. Vytesával z kameňa krásne sochy. Práca sa mu darila, lebo ju robil s láskou. Raz vytesal sochu lesnej víly, a neskôr k nej vytesal kamenné lampášiky, do ktorých dával horiace sviečky. Tie potom okolo lesnej víly žiarili.

Počet zobrazení: 1629

Bol raz jeden mladík, ktorý veľmi dychtil po múdrosti. Dni i noci ležal v knihách, hĺbal o záhadách sveta a čítal všetko, čo mu prišlo pod ruku. Až raz sa dopočul, že v meste je mudrc, ktorý je skutočne vidiaci!

Mladík veľmi zatúžil po jeho múdrosti a hneď sa vydal na cestu. Bežal, hlava v oblakoch, nehľadiac napravo ani naľavo hnal sa za vznešeným cieľom. Vtom zakopol o opilca, ktorý vyspával na ulici, a tresol na zem ako mech.

Počet zobrazení: 1558

Pridané od dňa v Príbehy na zamyslenie o múdrosti

Bol raz jeden učený mudrc, ktorý z tej veľkej slávy, namyslený na svoje vedomosti, spyšnel. Raz po celodennom putovaní pod horúcim slnkom úplne vysmädol. I tu zrazu vidí malý slamený domček so studňou, stojaci opodiaľ murovaného, neobývaného domu. Keď zbadal stáť pri studni ženu, šiel a požiadal ju o vodu. Načrela mu zo studne, no kým mu ju podala, zohla sa a vhodila mu do krčahu pár listov.

Počet zobrazení: 1588