Denník

  • Rubriky
    Rubriky Zobrazí zoznam kategórií z tohto blogu.
  • Tagy
    Tagy Zobrazí zoznam tagov, ktoré boli použité v blogu.

Pridané od dňa v Príbehy na zamyslenie o múdrosti

Učebňa bola takmer prázdna, až na oneskorenca, ktorý v nej nezostal úmyselne. Učiteľ musel žiaka už znovu potrestať, a tak nechal milého previnilca poškole. Hnev nedával žiakovi možnosť sústrediť sa, takže splnenie úlohy sa vlieklo. Chlapcovi chýbala trpezlivosť. "Ja? Prečo zase ja? Veď ja vám ukážem! Ešte uvidíte, kto ja som..!"

Počet zobrazení: 1559

Jedného dňa sa medzierkou díva myš na sedliaka so ženou ako rozbaľujú balíček. S hrôzou zistí, že je v ňom pasca na myši. Beží na dvor a kričí: „Pasca na myši, pasca na myši!“

Sliepka sa na ňu pozrie a hovorí: „Viem, že sa veľmi bojíš, ale nie je to môj problém, ja sa nemám čoho báť.“

Počet zobrazení: 1611

Pridané od dňa v Príbehy na zamyslenie o múdrosti

Kde bolo, tam bolo, bola jedna krajina, v ktorej sa veľmi ťažko žilo. Veľa sa kradlo, prepadávalo, ba dokonca i vraždilo. Kedysi však horel v tej zemi oheň šťastia a hral dúhovými farbami. Kto si ním pripálil sviecu, priniesol radosť všade, kam dopadlo jej svetlo. A kto si ním zakúril v kachliach, mal doma teplo, pohodu a pokoj.

Počet zobrazení: 1643

Pridané od dňa v Príbehy na zamyslenie o vďačnosti

Muž cestujúci vo vlaku bol veľmi očarený výhľadom z okna. Počas dlhej cesty každú chvíľu vykríkol:

"Úžasné! To je niečo úžasné!"

Počet zobrazení: 2745

Bavorský kráľ Henrich III. vládol v 11. storočí. Život na kráľovskom dvore ho príliš vyčerpával. Rozhodol sa preto zájsť za predstaveným miestneho kláštora s návrhom, že zvyšok svojho života strávi rozjímaní v kláštore.

"Vaša Výsosť," povedal predstavený kláštora, "pochopte, že v kláštore platí sľub poslušnosti. Budete mať s tým probléme, pretože vy ste kráľ."

"Chápem," povedal Henrich. "Sľubujem, že vás budem poslúchať zvyšok svojho života tak, ako vás bude Kristus viesť."

"Tak vám poviem, čo máte robiť," odpovedal mu predstavený. "Vráťte sa na svoj trón a slúžte verne na mieste, kde vás Boh postavil."

Keď kráľ Henrich zomrel, na hrobe mal nápis: "Kráľ sa naučil vládnuť vďaka tomu, že bol poslušný."

Keď sme unavení z práce a povinností, ktoré vykonávame, pomôže nám pamätať si to, že Boh nás postavil na určité miesto. Hovorí nám, že máme verne plniť svoje poslanie už či ako učitelia, lekári, predavači, otcovia alebo mamy. Kristus čaká, že budeme verní tam, kde nás postavil.

Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto..dar služby, nech slúži, ak má niekto dar vyučovanie, nech vyučuje. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. Rimanom 12, 6-8

Počet zobrazení: 2524