Denník

  • Rubriky
    Rubriky Zobrazí zoznam kategórií z tohto blogu.
  • Tagy
    Tagy Zobrazí zoznam tagov, ktoré boli použité v blogu.

Hry

Pod-rubrík tejto rubriky: do klubovne, vonku

Vzdelávacia. Spoznajte nové krajiny zo svojho domova.

Počet zobrazení: 1488

Pridané od dňa v do klubovne

Vzdelávacia.

Kto dokáže vymyslieť najlešpiu definíciu neznámeho slova a to tak, že ostatní uveria, že je pravá?

Pravidlá: Vedúci si dopredu v slovníku nájde dostatočné množstvo neznámych slov (napr. v nejakej odbornej knihe..)

Počet zobrazení: 1458

Pridané od dňa v do klubovne

Pôvabná hra rozvíjajúca slovnú zásobu a schopnosť improvizovať ALEBO odborné referáty o ničom :-)

Pravidlá: Legenda - hráči sa stávajú účastníkmi vedeckej konferencie. Ako to už býva, musia prispieť do diskusie určitým patrične odborným referátom či prednáškou. A pravý akademik by mal vedieť odborne hovorič prakticky o čomkoľvek...

Počet zobrazení: 1440

Pridané od dňa v do klubovne

Všetky zvieratá nie sú celosvetovo známe...

Pravidlá: Vedúci skupiny si pripraví určitý počet názvov zvierat - počet názvov napr. rovnaký, ako počet hráčov. Názvy zvierat však nesmú byť príliš známe - ako napr. Pudu južný, Vidloroh americký, Outloň váhavý, Manul...

Počet zobrazení: 1426

Pridané od dňa v do klubovne

Aj zoznamovacia. Z hráčov sa stanú kartičky pexesa, ktoré tvoria dvojice a sú postupne odkrývané.

Pravidlá: Vyberú sa dvaja hráči pexesa a odídu niekam, odkiaľ nebudú vidieť a počuť ostatných. Ostatní predstavujú kartičky pexesa, ktoré utvoria dvojice. Lepšie je, keď to nie sú kamaráti, to je potom nápadné a ľahké pre hráčov pexesa.

Počet zobrazení: 1702