Denník

  • Rubriky
    Rubriky Zobrazí zoznam kategórií z tohto blogu.
  • Tagy
    Tagy Zobrazí zoznam tagov, ktoré boli použité v blogu.

Hry

Pod-rubrík tejto rubriky: do klubovne, vonku

Pridané od dňa v do klubovne

Zoznamovacia, k utuženiu kolektívu a vytvoreniu pevnejších väzieb

Pravidlá: Hráči sa rozdelia do družstiev. Čím početnejšie sú družstvá, tým sa hra stáva ťažšou. Je dobré rozdeliť hráčov podľa nejakého kritéria - napr. Kto má na sebe modrú farbu a pod., aby boli družstvá zložené z hráčov, ktorí sa až tak nepoznajú.

Počet zobrazení: 1441

Pridané od dňa v do klubovne

Zoznamovacia

Alebo - čo najrýchlejšie spoznaj protihráča!

Počet zobrazení: 1507

Pridané od dňa v do klubovne

Ideálny je nepárny počet hráčov, ale hra sa dá hrať aj v párnom počte.

Pravidlá: Pre začiatok je vybraný niekto, kto zavolá: "Ľudia k ľuďom!" Na toto zvolanie hráči čo najrýchlejšie vytvoria dvojice. Osoba, ktorá zostane bez partnera, je určená ako "vyvolávač".

Počet zobrazení: 1489

Pridané od dňa v do klubovne

Pravidlá: Hráči sa usadia do kruhu, a zvolia si jedného človeka, ktorého vyšlú za dvere (ten stvárni rolu psychiatra)

Počet zobrazení: 1678

Pridané od dňa v do klubovne

Kreslenie vo dvojici jedinou ceruzkou, bez rozprávania.

Cieľ - rozvoj spolupráce

Počet zobrazení: 1475