Denník

  • Rubriky
    Rubriky Zobrazí zoznam kategórií z tohto blogu.
  • Tagy
    Tagy Zobrazí zoznam tagov, ktoré boli použité v blogu.

Hry

Pod-rubrík tejto rubriky: do klubovne, vonku

Pridané od dňa v vonku

Počet hráčov: 10 - 20
Pomôcky: 30 - 50 šišiek
Zameranie: rozvoj rýchlosti

Popis hry:
Šišky rozhádžeme na zasneženom voľnom priestranstve (20 x 40 m) tak, aby to hráči nevideli. Vysvetlime im, že v noci preletel nad týmto priestranstvom meteor, ktorý sa pred dopadom roztrhal na množstvo drobných úlomkov. Nakoľko však ide o hru, namiesto meteoritov budeme hľadať šišky. Víťazí hráč, ktorý nazbiera najviac úlomkov v časovom limite.

Pravidlá:
Z vyznačeného územia môžu hráči vynášať úlomky len po jednom.
Každý hráč si označí svoje stanovište, kde odkladá úlomky.
Určiť čas trvania hry.

Počet zobrazení: 1341

Pridané od dňa v vonku

Počet hráčov: 2 skupiny s počtom hráčov 8 - 14
Pomôcky: píšťalka, stopky
Zameranie: rozvoj reakčnej rýchlosti, sily, obratnosti

Popis hry:
Skupinám určíme hraničný priestor, kde si každá skupina postaví dvoch snehuliakov. Upozorníme hráčov, že snehuliakov majú stavať tak, aby boli pevní,
nakoľko súper bude mať za úlohu zničiť týchto snehuliakov, ale zároveň si chrániť svojich. Na znamenie vedúceho začne boj o zničenie súperových snehuliakov. Vyhrá skupina, ktorá najskôr zničila súperových snehuliakov, pričom
svojich si uchránila.

Pravidlá:
Určiť čas na stavanie snehuliakov.
Pri nájazde na súperove ciele je zakázané používať ruky a nohy, ale iba telo.
Brániť môžu hráči len telom.
Po zničení snehuliaka môžu hráči používať ruky na jeho zlikvidovanie.

Obmena: 
Hru môžeme spestriť zvýšením počtu snehuliakov, alebo boj limitujeme časom.

Počet zobrazení: 1353

Pridané od dňa v vonku

Počet hráčov: 2 skupiny s počtom hráčov 8 - 14
Pomôcky: prázdne konzervy, snehové gule
Zameranie: rozvoj vytrvalosti, obratnosti

Popis hry:
Na vyvýšenom snehovom záveji voľne rozložíme prázdne konzervy. Podľa vyžrebovanie jedna skupina útočí, druhá bráni. Útočníci nesmú prekročiť zátaras - čiaru 5 - 6 m vzdialenú od záveja. Brániaci nemôžu opustiť svoj zákop. Na znamenie vedúceho útočníci začnú zrážať snehovými guľami konzervy. Obrancovia im sťažujú úlohu spätnou streľbou snehových gulí na nich. Bitka sa končí, keď útočníci zrazia poslednú konzervu. Potom si úlohy skupiny vymenia. Vyhráva skupina, ktorá rýchlejšie "dobyla" zákop.

Pravidlá:
Viditeľne označíme (vyšliapaná stopa v snehu) zátaras a sledujeme prešľapy.
Obrancovia nesmú spadnuté konzervy pridržať resp. ich opravovať.
Vedúci meria čas od udania signálu po spadnutie poslednej konzervy.
Na prípravu snehových gúľ vyhradíme čas cca 5 - 8 minút.

Počet zobrazení: 1331

Pridané od dňa v vonku

Počet hráčov: 3 - 4 skupinky s počtom hráčov 3 - 5 a 2 polárnici
Pomôcky: zápalky, kotlík, čaj, cukor, papier
Zameranie: rozvoj vytrvalosti, táborníckych zručností

Popis hry:
V známom teréne vyšleme dvoch polárnikov, ktorí budú mať za úlohu v snehu zanechať stopy a kľukato prejsť čo najdlhšiu trasu chôdzou za 5 minút. Po desiatich minútach po ich stopách vyrazia ostatné skupinky, ktorým vedúci oznámil, že polárnici odišli zo základne a stratili sa a vy máte za úlohu ich vyhľadať. Skupiny postupujú spoločne a pritom sledujú stopy. Akonáhle dorazia k polárnikom, vedúci zadáva ďalšiu úlohu: "Polárnici sú vyčerpaní a premrznutí. Rozložte oheň a uvarte čaj. Skupina, ktorá poskytne prvá čaj polárnikom, je ich záchrancom."

Pravidlá:
Úlohu polárnikov dostanú tí hráči, ktorí sú schopní samostatnej tvorivej práce.
Hráči, aby nie len slepo nasledovali pri hľadaní prvých musia merať čas, počítať stopy, značiť cestu späť atď.

Počet zobrazení: 1140

Pridané od dňa v vonku

Počet hráčov: 2 skupiny s počtom hráčov 8 - 12
Pomôcky: -
Zameranie: rozvoj priestorovej orientácie, vytrvalosti, obratnosti

Popis hry:
Prvá skupina zložená z troch štvrtín celkového počtu hráčov predstavuje vlčiu svorku. Druhú skupinu s menším počtom tvoria hráči - lovci. Vlci sa vydajú do zasneženého lesa prví a o chvíľu po nich ich začnú prenasledovať lovci. Keď ich dostihnú, rozpúta sa boj medzi lovcami a vlkmi. Lovci zneškodňujú vlkov streľbou snehovými guľami. Vlk zasiahnutý jednou guľou je poranený, až druhým zásahom ho vyradíme z hry. Vlci sa snažia dotykom vyradiť lovcov z hry. Lovec, ktorého sa vlk dotkol, končí hru nakoľko ho vlk "roztrhal". Bojuje sa, kým v hre neostane posledný hráč a vyhráva skupina ktorej tento hráč patrí.

Pravidlá:
Približne ohraničiť priestor pre pohyb vlkov.
Určiť spôsob dotyku rukou pre vlkov za účelom vyradenia lovcov.
Lovci môžu strieľať len mäkkou snehovou guľou a len od pása nižšie.

Obmena:
Pri väčšom počte hráčov hráme hru na čas.

Počet zobrazení: 1159