Denník

  • Rubriky
    Rubriky Zobrazí zoznam kategórií z tohto blogu.
  • Tagy
    Tagy Zobrazí zoznam tagov, ktoré boli použité v blogu.

Pašerácka cesta

Pridané od dňa v vonku
  • Veľkosť písma: Väčšie Menšie
  • Počet zobrazení: 2594
  • Tlačiť
  • PDF

 

Hra pre upevnenie kolektívu, tímová hra.

 

Pomôcky: 8-10 plochých kameňov rôznej veľkosti, 2 šatky na oči, stopky, väčšiu 

 umelohmotnú fľašu 

Prostredie: rovná plocha, lúka, ihrisko, lesná cesta 

 

Popis: 

Príprava: Vymedzíme z kameňov niekoľko metrov dlhú kľukatú cestu. Kamene sú od seba 

vzdialené 60 – 100 cm. Na konci cesty je umelohmotná fľaša, ktorá signalizuje koniec cesty. 

Prechádzať v noci močiar v ktorom sú len ostrovčeky pevnej zemi- to bolo predtým 

v pohraničných oblastiach doménou pašerákov. Mali znalosti o krajine, intuíciu a cit pre 

nosnosť terénu. 

Na chvíľu sa prenesme do inej doby a na iné miesto. O prechod močiarom súťaţia dva 

pašerácke gangy. Úlohou kaţdého člena je prejsť poslepiačky čo najrýchlejšie cestu a šliapať 

pritom iba na kamene. V kaţdom kole zaviaţeme dvom členom súperiacich skupín oči, potom 

im upravíme vzdialenosť kameňov. Prvého postavíme jednou nohou na kameň, znamenajúci 

začiatok cesty a začneme merať čas. Hráč sa snaţí nahmatávať voľnou nohou ďalší kameň 

a postupovať vpred. Cesta je zdolaná, keď sa dotkne nohou umelohmotnej fľaše na konci. 

Potom nastupuje na tú istú cestu súper. Rýchlejší z dvojice získava bod alebo zapíšeme čas 

a zvíťazí druţstvo s najkratším časom. Súťaţ dostane spád, keď sa podarí pre súpera spraviť 

paralelne, rovnako náročnú trasu. Hráča sa nikto nesmie dotýkať.