Denník

  • Rubriky
    Rubriky Zobrazí zoznam kategórií z tohto blogu.
  • Tagy
    Tagy Zobrazí zoznam tagov, ktoré boli použité v blogu.

Boyard

Pridané od dňa v vonku
  • Veľkosť písma: Väčšie Menšie
  • Počet zobrazení: 2639
  • Tlačiť
  • PDF

Hra pre upevnenie kolektívu, tímová hra, bojová hra.

 

 

Pomôcky: papier, ceruzky, fáborky na označenie cesty, veci potrebné na súťaţné disciplíny 

Prostredie: členitá lesná cesta (najlepšie aby tvorila okruh) 

 

Súťažné disciplíny: 

- preliezanie pod lanom 

- preliezanie cez lano uviazané na stromoch 

- prenášanie vody rukami do vedra 

- hru s kartami 

- lovenie kľúča z vedra kde sú pomyje 

- výdrţ bez nadýchnutia vo vedre s vodou 

- hádať koľko mincí sa nachádza v sáčku 

- vedomostné disciplíny (uhádnuť gramatické chyby...) 

- hádanky – otec Furas...... atď 

 Popis: 

Rozdelíme hráčov na menšie skupinky 5 ľudí, ktorých zhromaždíme pri štarte. Medzitým si 

vedúci pripravia svoje stanovištia na vyznačenej trase. Pred začiatkom hry sa vedúci dohodnú 

na slove (napr. prázdniny), ktoré budú musieť hráči uhádnuť a indíciách (voda, slnko, august, 

tábor...atď), ktoré ich majú naviesť k uhádnutiu tohto slova. Úlohou hráčov je prebehnúť čo 

najrýchlejšie vyznačenú trasu, snažiť sa splniť dané disciplíny (ak splnia disciplínu, povie im 

vedúci indíciu a ak nesplnia indíciu, je pre nich nedostupná a pokračujú ďalej bez nej), 

dobehnúť do cieľa kde ich čaká jeden z vedúcich, ktorý zapíše ich čas a slovo, o ktorom sú 

presvedčení, ţe je správne. Vyhráva tá skupina, ktorá uhádla slovo „prázdniny “ v čo najkratšom čase.