Back

tlačivá 2017.zip

Size: 419.9 kBCreated: 2017-02-17 14:47Modified: 2017-02-17 14:49Downloaded: 142x

Interná smernica, tlačivá pre registráciu a dokumentáciu akcie (prezenčná listina, vzorová správa a vyúčtovanie)